Условия и цени

Клиентите трябва да ни запознаят обективно с фактологията по казуса,без подвеждаща или невярна информация и умишлено премълчаване на важни обстоятелства, от които зависи решаването на случая.От наша страна гарантираме максимално качествено провеждане на мероприятието,възможно най-бързи срокове,дискретност и строго спазване на правилата при работа с лични данни и друга поверителна информация.

Фирми и частни лица,които ни ангажират трябва да са подготвени финансово,тъй като не е тайна,че детективските услуги не са евтини,поради факта,че изискват специфичен труд,технически средства и разходи.От своя страна ние се задължаваме да не проявяваме излишно разточителство и да не променяме предварителната договорка в периода на работа.

Поемаме случай само след анализиране на поднесената от клиента информация и ако е в нашите компетенции и възможности.

Цените на услугите в Детективска агенция "Мейсън" се определят от спецификата на конкретният случай,като: прогнозираните разходи,използваният човешки ресурс,автомобили,технически средства,локация и мн.други.

Хонорарът е с включени разходи и важи за всяка точка в Р.България.При по-голяма продължителност на случаят е възможна корекция.
Всички други услуги и часови промени/по-голяма продължителност,нощен труд,повече екипи и мпс-та/ се договарят спрямо фактите, Вашите изисквания и нашите условия.